יום שלישי, 21 באוקטובר 2014

רבי ראובן ליוואוויץ זצ"ל מייסד ישיבת "בית התלמוד" בברוקלין - נחשפה תמונתו בראש הרבנים הצועדים בשנת תש"ד


לפנינו אחת מהתמונות המפורסמות מ"צעדת הרבנים" בעיר הבירה וואשינגטאן שהתקיימה בימי עשרת תשובה - ימי הרת עולם - בשנת תש"ד, בה השתתפו למעלה משלש מאות רבנים מניו יארק וערי השדה, להקהל ולעמוד על נפשם. לבקש מאת נשיא מדינת אמעריקא מר. פרענקלין דעלאנא רוזוועלט, ולעורר את חברי הסנט והקונגרס, לעשות כל מה שביכולתם להציל את מה שנשאר עדיין להציל בארצות הדמים בערי אירופה, בה נשפטו לרציחות ושמדות מליוני יהודים אנשים נשים וטף, ובכל יום הובילו למשרפות אושוויץ עוד אלפי בני ישראל האומללים רח"ל, שם נחנקו ונשרפו ונשמדו יחדיו עקד"ה באופן אכזרי איום ונורא - ינקום השם דמם לעינינו במהרה.

על התמונה רואים את הגאון רבי אליעזר סילבר זצ"ל אב"ד העיר סינסינטי ונשיא אגודת הרבנים דארה"ב, ששימש כיושב ראש ועד ההצלה, הרב סילבר נראה מימין התמונה מקריא מתוך הכתב את בקשת הרבנים והיהודים, ולשמאלו בהתמונה נראה נשיא המשנה של אמעריקא מר. וואלאס שומע ומאזין לדבריו, וביניהם נראה רב צעיר עומד ברצינית ולידו (בשמאל התמונה) רב מבוגר שנראה כמסתכל מן הצד.

מי המה שני הרבנים שזכו לעמוד במקום הכי מכובד בראשי הרבנים הצועדים?

את הפתרון למדים אנו ממקום אחר: בשנת תשי"ז הדפיסו "ועד הצלה" ספר באידיש בשם "חורבן און רעטונג" עם הקדמה מדברי הגר"א סילבר זצ"ל. הספר מתאר באריכות את פעולות הועד בשנות הזעם, פרק מיוחד עוסק בענין ה'מארש' של הרבנים שצעדו בחוצות וואשינגטאן ועל מדרגות ה'קפיטאל', שבין השאר נדפסה שם קטעי עיתונות ארה"ב ובהם תמונות מהמעמד הנרגש, שבין התמונות מצאנו התמונה דלהלן עם כיתוב מפורט בתחתית התמונה שמצביע מי ומי ההולכים:


ולפי זיהוי התמונה זכינו לעמוד על הדמיות שנראים בהתמונה בה התחלנו את המאמר, והם אב ובנו שראו את החידו"ש, האב רבי ראובן ליוואויץ זצ"ל ששימש כרב בברוקלין בשכונת "איסט ניו יארק" והיה עסקן פעיל בועד ההצלה, שבא ביחד עם בנו ר' פסח זכריה ליוואויץ שלימים שימש כרב בביהכנ"ס הישן בני ישראל בעיה"ת לעיקאוואוד, ניו זשורסי למעלה משלשים שנה.


עפ"י כיתוב התמונה שהועתקה לעיל, יצגו הרבנים ליוואויץ את ישיבת "מתיבתא תפארת ירושלים" מניו יארק, הישיבה שידועה בכינויה בר"ת MTJ נתיסדה בשנות התר"ס ושימשה לילדים מגיל תלמוד תורה וחדר ועד למתיבתא גבוה לבחורים מבוגרים, בשנת תרצ"ה נתפרסמה הישיבה בעבור שהגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל נתקבל כראש הישיבה, ועכשיו אנו יודעים שההתמנות בא על ידי השתדלות גיסו, אחד ממנהלי הישיבה והוא הרב הנזכר רבי ראובן ליוואויץ (נשיהם היה אחיות בנות ר' יעקב משה קסטונוביץ ז"ל)

רבי ראובן ליוואויץ זצ"ל מאיסט ניו יארק - מיסד ישיבת "בית התלמוד" בברוקלין


רבי ראובן ליוואויץ נולד בליטא בשנת תרנ"ג לאביו התורני ר' חיים יוסף הלוי ז"ל - אחיו של הגאון רבי ירוחם ליוואוויץ זצ"ל המשגיח המפורסם מישיבת מיר בליטא. נשא את מרת זלאטא בת ר' יעקב משה קאסטנוביץ (שכנ"ל היה גם חותנו של הגר"מ פיינשטיין) ואחרי שנולד להם בנם הבכור פסח זכריה הנזכר בשנת תרפ"ב, היגרה משפחת ליוואוויץ לאמעריקא והתישבו בברוקלין אשר בניו יארק.
במפקד הצנזוס של שנת תר"ץ מוצאים את רבי ראובן בברוקלין בגיל 37, אשתו זלאטה בגיל 31, ומלבד הבן פסח בן 8 נרשמו  שני בנים נוספים שנולדו להם פה בניו יארק; הבן אברהם שלימים עבר לגור לעיר הרטפורד, בגיל 6, והבן הצעיר חיים יוסף שנקרא ע"ש זקנו נולד בשנה ההוא שנת תר"ץ - הבן הזה נעשה לימים מנהל למחלקת לימודי חול בישיבת באבוב בברוקלין.

תעודת רישום בצבא האמריקני משנת תש"ב של רבי ראובן ליוואויץ זצ"ל רב בשכונת איסט ניו יארק בברוקלין - נראה כתובת ביתו בברוקלין Van Siclen Ave 534 משמש כרב, ואשתו מרת זלאטא יודע פרטים עליו - מתחתית הכרטיס נמצא חתימתו באנגלית Reuben Levovitz

רבי ראובן היה רב פעיל בשכונות איסט ניו יארק וברונזביל, וכאמור היה רבי ראובן מראשי הנהלת ישיבת תפארת ירושלים, ולימים יסד את ישיבת "בית התלמוד" המפורסמת בברוקלין. כמו כן היה לו חלק נכבד בפעולות ההצלה בשנות הזעם, כמו שנראה מהתמונות ומהמאמרים שצרפנו לעיל, רבי ראובן היה חבר ל'ועד התעמולה' של הועד ההצלה, ועסק הרבה להלצחת צעדת הרבנים שעשתה רושם כביר על מנהיגי ארה"ב, זכרה לו אלוקי לטובה.

קטע ווידאו נדיר של צעדת הרבנים - נראה ונשמע איך שהרב זאב גולד מראשי תנועת המזרחי בארה"ב ואח"כ בארץ ישראל - מקריא את בקשת הרבנים לפני חברי הקונגרס על מדרגות הקפיטאל


ביום כ"ה תשרי  - יום ה' פרשת בראשית - שנת תשכ"ו אחרי מחלה ממושכה, נפטר רבי ראובן ליוואויץ לבית עולמו, וכה דיווח ירחון "הפרדס" את פטירתו ומעמד הלויה:


למחרתו ביום ערב שבת קודש פרשת בראשית הובל הרב ליוואויץ לקבורה על הביה"ח בקווינס, והנה תמונת מצבתו מאתר קברים.קאם:בנו הרב ר' פסח ז. ליוואויץ היה דמות ידועה בלעיקוואוד, נפטר בשנת תשע"ב בשכונת ארזי הבירה בירושלים, בה משמש בנו הגאון ר' יעקב ליוואויץ שליט"א כראש ישיבה, כנראה היה אחרון מהמשתתפים בהצעדה ההיסטוריות מלפני 71 שנה. 

יזכרם ה' אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי עולם.

2 comments:

  1. כמדומני שבאחד מכרכי מאורי אורות המוסר יש מכתב אליו משארו המשגיח ד'מיר ובו מזהירו לבל להישאר באמעריקא עקב הסכנה הרוחנית לזרעו. לא זכור לי אם הדפיסו שם מי שמופנית אליו אבל ידוע שזהו.

    השבמחק
  2. שפ חותנו של ר' ראובן ושל גיסו ר' משה היה הגאון ר' יעקב קנטרוביץ זצ"ל (ולא קסטנוביץ).

    השבמחק