יום חמישי, 2 באוקטובר 2014

רבי אברהם יעקב גרשון לעססער זצ"ל - 90 שנה לפטירתו ליל יוה"כ תרפ"הרבי אברהם יעקב גרשון לעססער ז"ל משיקאגו וסינסינטי הוגדר בפטירתו בשנת תרפ"ה ע"י כל העיתונות כ"זקן רבני אמעריקא" , ישיש בן צ"ג שנים היה בפטירתו אבל יותר מזה היה זקן זה שקנה חכמה, למעלה מארבעים שנה הגדיל והרבה פעלים לתורה ולתעודה עלי אדמות אמעריקא.

בתוך ימי אבלו של הרב לעססער , ערב סוכות תרפ"ה,  כתב ר' שמואל מיללער מברונקס, ניו יארק בירחונו "אפריון" מאמר ארוך לתולדותיו, שנעלה פה להנציח זכרונו של אחד מטובי הרבנים ששרתו בקודש בערי השדה באמעריקא מימי בראשיתה של היהדות החרדית בארצות הברית.
והנה מה שכתבו עליו העיתונות באנגלית
הרב לעססער חיבר הספרים; אהל מועד ובית המדרש וספר באחרית הימים שניהם נדפסו בשנת תרנ"ז בהיותו בשיקאגו.

בשנת תרנ"ג בפטירת הגאון הנצי"ב מוואלאזין זצ"ל הספידו הרב לעססער מרורות בבהכנ"ס בני יעקב בשיקאגא, וכה תיאר ב. לעווין תלמיד הנצי"ב את ההספד בעיתון הצפירה:


זוגתו של הרב לעססער,  הרבנית בילא בלומא בת רבי יוסף מקלעצק ז"ל נפטרה תחלת שנת תרע"ז והיא בת 79 בפטירתה כמו שכתבו עליה בעיתונות
מצבה אחת הוקמה על קברם של הרב והרבנית לעססער ז"ל - הנאהבים והנעמים בחייהם ובמותם לא נפרדו - הנה תמונת המצבה מאתר קברים.


העתק המציבה:

פ"נ
הרב הגאון הצדיק מהו"ר אברהם יעקב גרשון ב"ר עזריאל מאיר ז"ל, שהיה אב"ד בכמה קהלות חשובות בישראל, ובאחרית ימי חייו היה מרא דאתרא בעירנו כ"ז שנה, נפטר בשיבה טובה בן צ"ג שנים, ביוה"כ תרפ"ה, בעהמ"ח ספר אהל מועד ג"ס [גם ספר] באחרית הימים  תנצב"ה


Rabbi Lesser Died Oct. 7 5685

את מקומו של הרב לעססער כאב"ד סינסינעטי מילא הגאון רבי אליעזר סילבר זצ"ל - יהא זכרם ברוך

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה