יום שלישי, 15 ביולי 2014

מצבה מתבקשת: רבי יונה זאב מענדלסאהן מחברון - ניו יארק


באתי בזה לבקשת ידידי היקר שזה זמן זמנים טובא מבקש ומחפש בחורין ובסדקין לאתר את מצבת קבורת זקנו השד"ר רבי יונה זאב מענדלסאהן שנפטר בה בארה"ב בין השנים תרמ"ה-תר"ן

לפנינו קטע מהעיתון 
Jewish Messenger from Friday August 21, 1885
שמדווח על היותו גם בענגלאנד לקבץ מעות עבור הביה"ח בחברון


הנכד מוסיף שיה לו נכד בשם "יונה זאב" שנקרא על שמו שנולד בשנת תר"ן, ומזה ראיה שנפטר עוד קודם לזה

אולי יוכל אחד לאתר את מצבת קבורתו ויתגלגל זכות ע"י זכאי