יום חמישי, 7 במאי 2015

רבי פסח ראזענטהאל רב ביוטיקא ומייסד התלמוד תורה הראשון בניו יארק - תק"ס-תרכ"א

בסביבות קברו של הגאון הרב רבי אברהם יוסף אש, בחלקת "בית המדרש הגדול" נטמן הרב ר' פסח ראזענטהאל חתנו של הנגיד ר' צבי הערריס מראשי קהלת ביהמ"ד הגדול בניו יארק.

ר' פסח נולד בשנת תק"ס ונפטר בן 61 שנה בשנת תרכ"א, בניו יארק, אחרי אשר זכה והצליח לייסד ה"תלמוד תורה" הראשון על אדמת ניו יארק (ניו יארק מעסענזשער בפטירתו) ובעצמו למד עם שלשים התלמידים הראשונים. קודם בואו לניו יארק רבתי שימש לזמן מה כרב בעיר יוטיקא מערי השדה אשר בניו יארק.

גם היה פעיל בקיבוץ נדבות עבור אחב"י בארה"ק, יסד "פושקעס" במסחרים ובשווקים, והכל ניהל בחשבון מדויק. כדרכם של בעלי לשון בכל דור היו אלו שהגדילו עליו בלשון מדברת גדולות שכביכול ניצל את הנדבות לצרכי עצמו ולא עשה את מלאכת הקודש באמונה. בשכבו על ערש דוי סמוך לפטירתו, אסף אליו עשרה אנשים לומר עמו הוידוי, ואז במעמד עשרה דיבר אליהם דברים כדרבונות שיעידו עליו אחרי בדיקת פנקסו עם החשבונות, שלא לקח לעצמו כלום ושלא נהנה מעבודת הקודש, וכך הוה, כולם הודו ואמרו עליו שעשה מלאכתו באמונה, ובזה עצם עיניו ונפטר במיתת נשיקה, וערבה עליו שינתו.


אשתו, מרת חיה שרה נפטרה כמו שלשים שנה אחריו ביום ב' דר"ח אדר שני שנת תרנ"א, בת פ"ה לחייה, וגם היא נטמנה בהחלקה של ביהמ"ד הגדול וכך נחרת על מצבתה:

פ"נ
אשה יראת ה' היא תתהלל
הצדיקת מרת חיה שרה בת ר' שמואל
אשת הרב ר' פסח ראזענטהאל
נפטרה בשם טוב ביום ב' דחדש אדר שני
שנת תרנ"א
בשנת פ"ה
תנצב"ה

תנו לה מפרי ידיה ויהללוה בשערים מעשיה

מצבות רבי פסח ראזענטהאל (תחת חץ הכחול) ואשתו מרת חיה שרה (תחת חץ האדום) ואביה ר' צבי הערריס (תחת חץ הירוק) בסביבות קברו של הגאון רבי אברהם יוסף אש רב דביהמ"ד הגדול בניו יארקתשוח"ח להרב הרוצה בעילום שמו שאיתר את מציבתם והעתיק לנו את נוסח מציבת מרת חי' שרה

גם בנם של ר' פסח וחיה שרה, מר. ישראל (איזידאר) ראזענטהאל נטמן בחלקה ההיא, כאביו היה ישראל פעיל ביסוד התלמוד תורה "מחזיקי תורה" לאחר שה"ת שיסד אביו נסגר לאיזה שנים, הת"ת מחזיקי תורה בניו יארק שיתף פעולה במשך הימים עם הת"ת "עץ חיים" שלימים נעשה משניהם "ישיבת רבנו יצחק אלחנן".


הנה הקטע בהעיתון "אקסידנט" על פטירת ר' פסח ראזענטהאל ז"ל