יום רביעי, 15 באפריל 2015

הרב שמואל צבי גליק ברוקלין-שיקאגו - מתרגם העין יעקב לאנגלית

הרב ר' שמואל צבי גליק ז"ל היה מהרבנים הפעילים באמעריקא בין שנות תרס"ה-תר"פ, למרות גילו הצעיר נתפרסם שמו בין הרבנים החשובים בארה"ב ונתקבל לחבר באגודת הרבנים, עבודתו המנומנטלית בלתי ספק הוא תירגומו של הספר "עין יעקב" לשפת אנגלית, השפה המדוברת בין צעירי אחב"י, סדרת הספרים בת חמש כרכים י"ל בניו יורק בכמה מהדורות וזכה להפצה בכל רחבי אמעריקא.
ר' שמואל צבי נולד בשנת תרמ"ה לאביו ר' ניסן גליק ולאמו מרת דבורה, בסוף שנת תרס"ג היגר ר' ניסן עם אשתו ושלש צאצאיו לאמעריקא דרך אנטוורפן  ובנם הבחור שמואל צבי נכנס ללמוד לישיבת רבנו יצחק אלחנן בניו יורק.
ישיבת רי"א היתה אז בראשית דרכה ובראשה עמד המשגיח רבי נחום דן באראן מסלוצק שהיה נודע כה"עילוי מסלוצק" ותחת חסותו יגע הבחור שמואל צבי והצטיין בתורה ובמדותיו התרומיות ומצא כדי מדתו. בבחרותו גם התפרסם בעסקנותו וחריצותו כפי עדות רבו המשגיח ז"ל (ראה להלן). לכה"פ אחד מחידושי תורתו מימי בחרותו נשתמרה בידינו - והוא חידוש עמ"ס חולין שנדפסה בירחון המאסף בשנת תרס"ד.
לאחר חתונתו עם מרת מרים ממשפחת צוקרמאן (שוגרמן) נתמנה בשנת תרס"ח לרב בעיר לינן במאסשוסטס, רבו רבי נחום דן שמח על התמנותו ואף פרסם איחולותיו הלבביות עם תוארים מופלגים בעיתון "דער מארגן זשורנאל":מלינן עבר לניו יארק ונתקבל לרב בק' עדת בית ישראל בברוקלין, וכנראה בו בזמן נתקבל כחבר לאגוה"ר, חתימתו נמצא בין החותמים על הרבה מודעות מהרבנים, ושמו מופיע בין גדולי דורו ומאורי אמעריקא במים ההם. בהמשך הימים בשנת תרע"ד אף נתקבל כמנהל המשרד של אגודת הרבנים ברחוב קאנאל סט.מודעה בעיתונות באידיש ובאנגלית משנת תרע"ז שהרב גליק ינהל את המשרד המרכזית של אגוה"ר בניו יארק


באותן השנים התחיל לעבוד על תרגום ה'עין יעקב' לאנגלית שנדפס בין השנים תרע"ט-תרפ"ב, הנה חמשה חלקי ה'עין יעקב' בתרגומו של הרב גליק:

חלק א:


בערך בשנת תר"פ עבר רבי שמואל צבי לשיקגו לכהן פאר כרב בקהילת תפארת ציון וכנראה משם עלה לאר"י סביבות שנת תרפ"ב והיה חבר בהמועצה בהתייסדות הישוב בבית וגן. גם הוריו עלו ארצה בהמשך הזמן.


רבי שמואל צבי נפטר בגיל צעיר יחסית בן מ"ה שנה בג' אלול תרפ"ט ומנו"כ בביה"ח טרמפלדור בת"א, בה נטמנו גם אביו  ואמו.

יהא זכרו ברוך


אין תגובות:

פרסום תגובה