יום שישי, 5 ביוני 2015

רבי אחיעזר רובינסקי אב"ד בק"ק טשאהן (פלך וואהלין) ורב בסן-פרנציסקו

הרה"ג ר' אחיעזר (חאבענסקי) רובינסקי ז"ל
רב בק"ק טשאהן (פלך וואהלין) ורב בניו יארק, סט. לואיס וסן-פרנציסקו

הרה"ג ר' אחיעזר רובינסקי ז"ל נולד בשנת תרמ"ז בעיר טשאהן (פלך וואהלין)  לאביו הרה"ג ר' גרשון ברוך חאבענסקי ז"ל אב"ד קאמארין (פלך מינסק). אמו הרבנית מלכה היתה ככל הרנאה בתו של הרה"ג ר' יצחק רחמן ז"ל אב"ד טשאהן. [ומשמע שרבי יצחק או אשתו היה נצר להרה"ק המגיד מקאזניץ זצ"ל].
אביו רבי גרשון ברוך חאבענסקי נולד בשנת יאר תרי"ז, ובשנת תרמ"ה נקתבל כרב בעיר קאמארין.הוא היה בנו של הרה"ג ר' אחיעזר רויטבלאט ז"ל, שנולד בערך בשנת תקע"ד, ובשנת תר"ב על על משרת הרבנות בעיר טשערנאביל בה שימש ארבעים שנה. בסביבות שנת תרמ"ב עלה רבי אחיעזר רויטלבאט לארץ ישראל והתיישב בירושלים עיה"ק עד לפטירתו ביום י"ז אב תרמ"ז. [על מקומו ברבנות טשערנאביל ישב בנו רבי מרדכי רויטבלאט ז"ל].

Displaying image.png 
ערכו של רבי גרשון ברוך חאבענסקי בספר "אהלי שם" (תרע"ב)

רבי אליעזר רויטבלאט היה בנו ומ"מ של רבי גרשון רויטבלאט נכד הסמ"ע זצ"ל ששימש גם הוא כאב"ד טשערנאביל. [בנוסף לבנו רבי אחיעזר, היה לו לרבי גרשון בן רבי צבי אב"ד מעזעריטשקא, חתנו של הרה"ק ר' יחיאל מיכל מזעוויהל זצ"ל].
רבי אחיעזר חאבענסקי למד בישיבת וואלאזשין והיה תלמידו של הגאון ר' חיים סאלאווייטשיק ז"ל מבריסק. כשהגיע לפרקו נשא את הרבנית פיגא בת ר' יחיאל מיכל סאמוט מעיר לעחוויץ סמוך אוסטראה נכד להרה"ק רבי יחיאל מיכל זצ"ל המגיד מזלוטשוב.
לאחר פטירת זקנו אבי אמו הגאון רבי יצחק רחמן ז"ל עלה רבי אחיעזר על כסא זקנו למלאות משרת הרבנות בעיר טשאהן. [עדיין לא נודע בדיוק שנת פטירת רבי יצחק רחמן מטשאהן].
כמו רבים ממדינות אירופא ברח רבי אחיעזר עם כל משפחתו מרוסלאנד, ובתום מלחמ"ע הראשונה הגיע לחופי אמעריקא ביום כ"א סיון תרפ"א והתיישב ניו יארק מגורת ביתו היתה במורד העיר על האדרעס 163 נורפולק סט., בניו יארק נתקבל בחיבה על ידי אנשי עירו ומדינתו אשר השימו עליו את הרבנות של חברת אנשי טשאהן. 
 Displaying image.png
מודעה ע"י וועד העזרה של העיר טשאהן בעיתון "מארגן זשורנאל" בניו יארק שמודיע על הגירת רבי אחיעזר חאבינסקי מטשאהן

בניו יארק היה רבי אחיעזר פעיל גם בעניני צדקה וחסד ולגייס כספים עבור היהודים האומללים שנשארו באירופא, דוגמא מזה אנו מוצאים במודעה בעיתון "מארגן זשורנאל" בשנת תרפ"ג בה מפרסם רבי אחיעזר שקיבל מכתב דחוף מהאדמו"ר הרה"צ רבי יעקב יוסף ספרד מקיניוב שנמצא במצור ובמצוק ומבקש מאחב"י באמעריקא לעזור לו, רבי אחיעזר מוכן לקבל את הכסף הנידב ולהעבירו לאוקראינא.


סיום המודעה של הגה"צ רבי אחיעזר רובינסקי בניו יארק לבוא לעזרת האדמו"ר רבי יעקב יוסף מקיניוב זצ"ל

 באמעריקא שינה רבי אחיעזר שם משפחתו ל'רובינסקי' ובשנת תרפ"ד בערך נתקבל רבי אחיעזר לרב בעיר סט. לואיס. בסט. לואיס הדפיס בשנת תרפ"ה קונטרס "עת לדבר" לחזק גדרי הדת עם תקנות שהנהיגו שמה בענין שוחטים ושחיטה. על דף  השער חותם: מאתי הצעיר אחיעזר רובינסקי, מלפנים אבד"ק טשאהן (וואלין רוסלאנד) וכעת רב ואב"ד בפה סט. לואיס מיזורי יע"א באמעריקא.
 Inline image 1
קונטרס "עת לדבר" שחיבר רבי אחיעזר רובינסקי בהיותו אב"ד סט. לואיס בעניני תקנות השובי"ם

בשנת תרפ"ח התגורר לתקופה קצרה בעיר האווערהיל, מאסאשוסטס ושימש שם ברבנות ומשם נסע לעבר מדינת אמעריקא לקאליפארניע והתיישב בסן-פרנציסקו לשמש ברבנות העיר ובה התגוור עד לפטירתו ביום כ' חשון תשכ"ב.
רבי אחיעזר הובל למנוחות בעיר סן-פרנציסקו על הביה"ח "עטערנעל האום" ועל מצבתו נחרתו אלו הדברים: חמדה גנוזה פה טמונה, אב לחכמה ורועה ישראל יכונה, כל ימיו הקדיש לתורה ולתעודה, עבד בלב שלם את קונו, הרב הגאון אחיעזר בן הרב גרשון ברוך נפטר כ' חשון תשכ"ב לפ"ק.זוגתו מרת פיגא בת ר' יחיאל מיכל סאמוט נפטרה ביום ג' אב תשמ"ה, ונטמנה ליד בעלה הגאון ז"ל.
לרבי אחיעזר וזוגתו פיגא נולדו הצאצאים:
הילדה בילא שנהרגה רח"ל בהפוגרומים האיומים באוקראינא
ישראל (אוירווינג) [נולד תרס"ט]
גאלדא [נולדה תרע"ט נישאה לאורווינג אלתר התגוררה בסן-פרינציסקו ונפטרה בשנת תשס"ה]
בנימין [נולד תרפ"ג]
מאיר [נולד תרפ"ד]
שרה [נולדה תרפ"ו נישאה לפייבל קווארט והתגוררו באריזונה]

ושמואל [נולד תרפ"ח].

גם חותנו של רבי אחיעזר, ר' יחיאל מיכל ב"ר סאמוט מלעחוויץ, היגר לארה"ב בשנת תרפ"א ביחד עם זוגתו מרת יענטא שיינדל בת ר' שמשון הלוי  , כנראה עבר לגור לעיר אמאהא אשר בנעבראסקא שבאמעריקא, ונפטר שם ביום ט' אב שנת תשי"ג ושם מנו"כ.תשוח"ח להרב ר' נחוניא ג. חבר המורשת ממכון חכמי אוקרינא על אדיבתו בכתיבת המאמר ואסיפת החומר

תגובה 1:

  1. לעניין הסב "ר' יצחק רחמן", אתה כותב על יחוס לקוז'ניץ, אך האם השם "רחמן" לא מצביע על יחוס לברדיטשוב?

    השבמחק